Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2604/2000 vedrørende import af polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Republikken Korea og Taiwan