Skriftlig forespørgsel E-4755/06 af Hans-Peter Mayer (PPE-DE) og Ewa Klamt (PPE-DE) til Kommissionen. Strid omkring navnebeskyttelse for sparekasser (§ 40 i den tyske lov om bankvirksomhed) mellem Kommissionen, GD Indre Marked og Tjenesteydelser, og Tyskland