Kirjalik küsimus E-4430/09, mille on esitanud Georgios Papastamkos (PPE) komisjonile. Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem