Dom afsagt af Retten i Første Instans den 19. februar 2004 i sag T-19/03, Spyridoula Konstantopoulou mod De Europæiske FællesskabersDomstol. (Tjenestemænd — generel udvælgelsesprøve — ikke adgang til de mundtligeprøver)