mål C-228/04: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione I bis) av den 22 april 2004 i målet mellan Consorzio G.f.M., å ena sidan, och Ministero della Difesa och bolaget Coop.a.r.l. ”La Cascina” och Zilch s.r.l., å andra sidan