Sag C-228/04: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 22. april 2004 af Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis, i sagen Consorzio G.f.M mod Ministero della Difesa samt Società Coop a.r.l. »La Cascina« og Zilch s.r.l.