Rättelse till kommissionens beslut av den 25 februari 2020 om riktlinjer för förvaltning av tillgångar i den gemensamma avsättningsfonden (Europeiska unionens officiella tidning C 131 av den 22 april 2020) 2020/C 354/06