Rectificatie van het besluit van de Commissie van 25 februari 2020 inzake de richtsnoeren voor het beheer van de activa van het gemeenschappelijk voorzieningsfonds (Publicatieblad van de Europese Unie C 131 van 22 april 2020) 2020/C 354/06