Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Frar 2020 dwar il-linji gwida tal-immaniġġjar tal-assi tal-fond ta’ proviżjonament komuni (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 131 tat-22 ta’ April 2020) 2020/C 354/06