Ispravak Odluke Komisije оd 25. veljače 2020. o smjernicama za upravljanje imovinom zajedničkog fonda za rezervacije (Službeni list Europske unije C 131 od 22. travnja 2020.) 2020/C 354/06