OIKAISUJAu komission päätökseen, annettu 25 päivänä helmikuuta 2020, yhteisen vararahaston varainhoitoa koskevista ohjeista (Euroopan unionin virallinen lehti C 131, 22. huhtikuuta 2020) 2020/C 354/06