/* */

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 28. januar 2004 i sag T-180/01, Euroagri Srl mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.