Domstolens dom (Anden Afdeling) af 3. marts 2005 i sag C-283/02, Den Italienske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Annullationssøgsmål — vinprodukter — forordning (EF) nr. 753/2002 — beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af produkter — beskyttelse af de supplerende traditionelle benævnelser — urigtig klassificering af traditionelle benævnelser — sprog der kan anvendes ved mærkning — ligebehandlingsprincippet)