Skriftlig forespørgsel P-0908/06 af Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) til Kommissionen. Servicedirektivet — Kan et land kræve, at en udenlandsk virksomhed har en repræsentant i arbejdslandet, og altid få kravet opfyldt?