Kommissionens forordning (EF) nr. 371/2004 af 27. februar 2004 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet langkornet ris B til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 1878/2003 omhandlede licitation