A Bizottság 1852/2003/EK rendelete (2003. október 21.) egy kokcidiosztatikum takarmányokban történő alkalmazásának 10 évre szóló engedélyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)