Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2003 af 21. oktober 2003 om en tiårig tilladelse til anvendelse af et coccidiostatikum i foderstoffer (EØS-relevant tekst)