Sprawa T-733/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2020 r. – Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego charantea – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CHARITÉ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]