T-733/18. sz. ügy: A Törvényszék 2020. február 11-i ítélete – Dalasa kontra EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A charantea európai uniós szóvédjegy bejelentése – CHARITÉ korábbi európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)