Predmet T-733/18: Presuda Općeg suda od 11. veljače 2020. – Dalasa protiv EUIPO-a – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije charantea – Raniji figurativni žig Europske unije CHARITÉ – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)