Sag T-733/18: Rettens dom af 11. februar 2020 — Dalasa mod EUIPO — Charité — Universitätsmedizin Berlin (charantea) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket charantea – det ældre EU- figurmærke CHARITÉ – relativ registreringshindring – ingen risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]