Věc T-733/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. února 2020 – Dalasa v. EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie charantea – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie CHARITÉ – Relativní důvod pro zamítnutí – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)