Komisjoni otsus, 26. november 2003, millega kehtestatakse näidispass koerte, kasside ja valgetuhkrute ühendusesiseseks liikumiseks (teatavaks tehtud numbri K(2003) 4359 all)EMPs kohaldatav tekst