Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.3932 — ThyssenKrupp/Hellenic Shipyards) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti