Eurallumina mod Kommissionen Kendelse afsagt af Rettens præsident den 10. juni 2011. # Eurallumina SpA mod Europa-Kommissionen. # Særlige rettergangsformer - statsstøtte - beslutning om støttens uforenelighed med fællesmarkedet og krav om dens tilbagebetaling - begæring om udsættelse af gennemførelsen - manglende uopsættelighed. # Sag T-207/07 R. TITJUR