Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 287/2019 af 13. december 2019 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2020/305]