Kommissionens forordning (EF) nr. 855/2005 af 6. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager