Rådets forordning (EF) nr. 1928/2004 af 25. oktober 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2287/2003 om fastsættelse for 2004 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger