Sag C-424/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. februar 2014 — SC Fatorie SRL mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Oradea — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — moms — direktiv 2006/112/EF — omvendt betalingspligt — ret til fradrag — betaling af momsen til tjenesteyderen — udeladelse af obligatorisk påskrift — betaling af ikke-skyldig moms — fortabelse af retten til fradrag — princip om afgiftsneutralitet — retssikkerhedsprincippet)