Forenede sager T-103/19, T-110/19 — T 113/19 og T-116/19 — T 124/19: Rettens kendelse af 17. april 2020 — Mende Omalanga m.fl. mod Rådet