Besluit van de raad van bestuur van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 van 26 mei 2020 tot vaststelling van interne voorschriften betreffende de beperking van bepaalde rechten van betrokkenen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het functioneren van de GO FCH 2