Deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 tas-26 ta’ Mejju 2020 li tistabbilixxi regoli interni rigward restrizzjonijiet ta’ ċerti drittijiet ta’ suġġetti tad-data fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali fil-qafas tal-funzjonament tal-FCH 2 JU