Αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου τησ κοινησ επιχειρησησ «Κυψελεσ καυσιμου και υδρογονο 2» της 26ης Μαΐου 2020 για τον καθορισμό εσωτερικών κανόνων περί περιορισμού ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΚΕ ΚΚΥ 2