Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 74/2005 af 29. april 2005 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder