Skriftlig forespørgsel P-0434/06 af Eluned Morgan (PSE) til Kommissionen. Oversigt over seksualforbrydere