Resolution — Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde: Lissabontraktaten og derefter