2005/207/EF: Rådets henstilling af 8. marts 2005 om udnævnelse af et medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank