2006/774/EF: Rådets beslutning af 7. november 2006 om bemyndigelse af visse medlemsstater til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF