Skriftlig forespørgsel P-2115/04 af Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) til Kommissionen. Konsekvenser af EF-Domstolens nylige afgørelse om hjertemuslingefiskeri og gasudvinding i Waddenzee-området