Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1997/2005 af 7. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren ( EUT L 320 af 8.12.2005 )