Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 91/67/EØF for så vidt angår foranstaltninger mod visse sygdomme hos akvakulturdyr (meddelt under nummer K(2004) 1679) (EØS-relevant tekst) (2004/453/EF)