Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling af 27. juni 2019 om sårbarheder på mellemlangt sigt i beboelsesejendomssektoren i Belgien (ESRB/2019/4)2019/C 366/01