Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om etablering af en procedure for gensidig informering om medlemsstaternes foranstaltninger på asyl- og indvandringsområdet (KOM(2005)0480 - C6-0335/2005 - 2005/0204(CNS))