Skriftlig forespørgsel E-3039/06 af Richard Seeber (PPE-DE) til Rådet. Menneskerettighedsovertrædelser mod børn i Nepal