Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 33, 2016