Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1922 оd 10. listopada 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 319, 14.12.2018.)