Skriftlig forespørgsel E-2078/06 af Mary McDonald (GUE/NGL) til Kommissionen. EU-finansiering til Den Palæstinensiske Myndighed