Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus netiešām PTA darbībām, kuras paredzētas īpašajā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrācijas programmā Eiropas pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana . — Prioritārā tematiskā joma: Atbalsts politikas jomām un zinātnes un tehnoloģiju vajadzību paredzēšana — Uzaicinājuma identifikatori: FP6-2005-SSP-5A