Skriftlig forespørgsel E-1312/05 af Karin Riis-Jørgensen (ALDE) og Gunnar Hökmark (PPE-DE) til Kommissionen. Indskudsgarantier/europæisk selskab