Europa-Parlamentets beslutning om andragende 461/2000 om beskyttelse og bevarelse af menneskeaber og andre arter, der er truet af den ulovlige handel med bushmeat (2003/2078 (INI))